ЪЇЫЊЪЇШШіШ
درباره گیگاسر:

چاقی و اضافه وزن مشکلی است که امروزه، گریبان گیر عـده زیادی از افراد شده است .آکادمی لاغری تهران با روشی اصولی و پایدار در تلاش است که با آموزش سواد خوردن، شما را بدون هیچ منع غذایی یا گرسنگی، به تناسب اندام و وزن دلخواهتان برساند تا بدون اینکه برگشت وزنی را تجربه کنید در وضعیت ایده آل تان باقی بمانید.

مؤسس رایمون گیگاسری
محسن مهرورز گیگاسری معروف به رایمون گیگاسری پس از سالها زندگی با اضافه وزن توانست با روشی خاص وزن خود را از 185 کیلوگرم بیش از 90 کیلو گرم کاهش دهد.او اکنون درمانگر چاقی و مربی از راه دور هزاران نفر در سراسر جهان است.


معاونت پشتیبانی و نظارت حسین اصغر پور
مدیر مالی علی عزتی
مدیر سایت و انفورماتیک گیگاسر غلامرضا جعفری

ЪЩЫЊЩ ШЩЩЂЩ ЩШШЇЫЊ ЩЂ ЩШ№ЩЩЂЫЊ ШіШЫЊШЄ ЩШЄШ№ЩЩ ШЁЩ ЪЇЫЊЪЇШШіШ ЩЫЊ ШЁШШґШЇ